เมื่อคุณวางแผนจะสร้างบ้านในฝันหรือตกแต่งบ้านเก่าเสียใหม่ ความยากคือการหาบริษัทก่อสร้างที่เชื่อใจได้ที่จะทำงานสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดในราคาที่รับได้ด้วยปัญหาที่น้อยที่สุด การเลือกบริษัทที่ใช่โดยไม่คำนึงถึงขนาดของงานของคุณเป็นการตัดสินใจที่สำคัญและต้องการการพิจารณาที่รอบคอบ

 

ลักษณะของบริษัทก่อสร้างที่ดี

บริษัทก่อสร้างที่ดีมักจะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากเริ่มจนจบ พวกเขาจะวางแผนและจัดการทุกช่วงการทำงานของโปรเจคก่อสร้างของคุณ รวมถึงงานขออนุญาตก่อสร้าง การทำงานร่วมกับนักออกแบบและสถาปนิก การจ้างผู้รับเหมาและการกำหนดการสำรวจและตรวจสอบ

 

เมื่อมาถึงการต้องเริ่มกิจกรรมการออกแบบบริษัทก่อสร้างของคุณ บริษัทก่อสร้างของคุณควรจะต้องเลือกวิธีที่บูรณาการและมีความหลากหลายซึ่งรวมถึงแง่มุมเหล่านี้

 

•  ออกแบบเทคโนโลยีและการบริหารสถาปัตยกรรมรวมถึงเครื่องมือระบบการบริหาร

•  การออกแบบบริการแก้ปัญหา ซึ่งรวมถึงความต้องการตามการใช้งานที่ได้รับการยอมรับแล้วทั้งหมด ขีดดวามสามารถและทรัพยากร 

•  ขั้นตอน การดำเนินงาน และการทำงานตามที่ออกแบบไว้

•  การออกแบบของพอร์ตโฟลิโอการบริการด้านการบริหารเช่นเดียวกับบริการการควบคุมตลอดอายุการดำเนินงาน

•  การออกแบบระบบการวัดตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการการให้บริการ สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบภายใน

 

การออกแบบการบริการเป็นพิมพ์เขียวของผลลัพธ์ที่คุณต้องการและก็ยังกำหนดโครงของอิทธิพลและความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องในการใช้บริการใหม่หรือบริการที่เปลี่ยนไปซึ่งต่างออกไปจากที่กล่าวไว้ในบริการแพคเกจการออกแบบของคุณ ดังนั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกบริษัทก่อสร้างที่เข้าใจการออกแบบและทำงานใกล้ชิดกับสถาปนิกของคุณ

 

สัมภาษณ์ผู้ก่อสร้างหลายๆคนและทำรายการบริการบริษัทที่ตกลงทำงานโปรเจคคุณแล้วดูว่าผู้ก่อสร้างคุ้นเคยกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมของคุณหรือเปล่า ท้ายที่สุดเลือกบริษัทก่อสร้างที่ผ่านการประเมินลักษณะข้างต้นซึ่งสามารถจ้างได้ภายใต้งบประมาณของคุณ

 

ถามหาแหล่งอ้างอิง

ถามบริษัทก่อสร้างของคุณถึงแหล่งอ้างอิงสักสามถึงสีแหล่งซึ่งรวมถึงลูกค้าเก่า สถาปนิก ผู้รับเหมาที่ทำงานด้วยกับเขา และหน่วยงานราชการท้องถิ่น ขุดหาข้อมูลของพวกเขาแล้วดูว่าคนพวกนี้จะตอบคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในการก่อสร้างอย่างไร

 

แหล่งที่มา: : http://www.construction21.org/articles/h/a-homeowners-guide-to-select-the-rightconstruction-company.html

 

 

ไกด์สำหรับการเลือกบริษัทก่อสร้างที่ใช่สำหรับสิ่งก่อสร้างของคุณ​

เมื่อคุณวางแผนจะสร้างบ้านในฝันหรือตกแต่งบ้านเก่าเสียใหม่ ความยากคือการหาบริษัทก่อสร้างที่เชื่อใจได้ที่จะทำงานสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดในราคาที่รับได้ด้วยปัญหาที่น้อยที่สุด การเลือกบริษัทที่ใช่โดยไม่คำนึงถึงขนาดของงานของคุณเป็นการตัดสินใจที่สำคัญและต้องการการพิจารณาที่รอบคอบ​

Call Center​

02 377 7575​

Telephone 
  
Fax​

:

 

:

02-377-7575
02-061-6929-32
02-374-5338​

1303 Nawamin Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240