บริษัท พรพระนคร จำกัด​ รับเหมาก่อสร้าง ครบวงจร

บริษัทพรพระนคร จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้างเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ 2536 โดยเป็นการรวมตัวของทีมงานที่มีประสบการณ์ จากทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จนปัจจุบันเพิ่มเป็น 100,000,000 บาท ด้วยความโดดเด่นในงานด้านก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคารด้วยเจตนาแน่วแน่ที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสมจนทำให้ผลงานการก่อสร้างต่างๆเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมา พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ก่อสร้าง และ พื่นที่รอบข้าง​

กว่า 20 ปีที่เราดำเนินธุรกิจมา ได้สร้างผลงานเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และอื่นๆ จนได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานก่อสร้างจากลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ผลงานของเราเกิดจากความทุ่มเทของทีมงาน ใส่ใจในรายละเอียด และมุ่งเน้นให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด นั่นเป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทพรพระนคร จำกัด คือหนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ท่านสามารถไว้วางใจได้​

วิสัยทัศน์​

พันธกิจ

เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านงานรับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรฐานระดับสากล  และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม​

พัฒนาเพื่อให้บริษัทฯเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยึดมั่นในคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์ผลงานด้วยคุณภาพ และ มีใจบริการ

บริษัท พรพระนคร จำกัด​ รับเหมาก่อสร้าง ครบวงจร

ความเป็นมาของ

บริษัท พรพระนคร จำกัด​

ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้าง​

LANGUAGE :​

1303 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Call Center​

02 377 7575​

Telephone 
  
Fax​

:

 

:

02-377-7575
02-061-6929-32
02-374-5338​