ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้างสีเขียวในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ก่อนที่จะพูดถึงประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างสีเขียว สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจว่าอาคารต่างๆมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร  รวมไปถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

 

การก่อสร้างมีผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร

ไม่ใช่แค่วิธีการและวัสดุที่ใช้สร้างอาคารเท่านั้นที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม แต่การทำงานของสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็มีผลกระทบอย่างมากเช่นกัน

การใช้พลังงาน: ตามที่สภาอาคารสีเขียวของสหรัฐฯ (USGBC) อาคารบ้านเรือนนั้นมีสัดส่วนการใช้พลังงานเฉลี่ย 41% ของการใช้พลังงานของโลก ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ 30% ขณะที่การขนส่งมีการใช้พลังงานคิดเป็นสัดส่วน 29% ด้วยเหตุนี้เกิดจากการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากที่อาคารมีแนวโน้มจะใช้กับระบบแสงสว่าง ระบบทำความร้อนและระบายความร้อน

ผลกระทบต่ออากาศ: ต้นเหตุของการการปล่อยก๊าซ CO2 ทั้งหมด 38% ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวลาที่ผ่านมา

การใช้น้ำ: นอกจากจะเป็นแหล่งที่มีเปอร์เซนต์การใช้น้ำในโลกที่มากที่สุดแล้ว ยังเป็นแหล่งที่มีเปอร์เซนการปล่อยน้ำเสียเยอะอีกด้วย โดยมีการประมานการว่าอาคารมีการใช้น้ำ 13.6% ของน้ำสะอาดซึ่งเท่ากับประมาณ 15 ล้านล้านแกลลอนต่อปี

วัสดุก่อสร้าง: วัสดุหลายประเภทที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารผลิตในรูปแบบที่ไม่ยั่งยืน โรงงานที่ทำวัสดุเหล่านี้มีการปล่อยมลพิษหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นอันตราย นอกจากนี้วัสดุที่ไม่ได้ผลิตในประเทศก็ต้องมีการส่งจากต่างประเทศ การขนส่งที่จำเป็นสำหรับการจัดส่งวัสดุเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพอากาศ

ของเสีย: ขยะจากการก่อสร้างมักจะมีทั้งคอนกรีต, โลหะ, แก้ว, พลาสติก, ไม้, ยางมะตอย, อิฐและอื่น ๆ ขยะเหล่านี้มักถูกทำลายด้วยการฝังกลบหรือผ่านการเผา ซึ่งไม่ได้เพียงแค่เป็นมลพิษทางบกและทางอากาศเท่านั้น แต่การขนส่งที่จำเป็นในการกำจัดขยะดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

 

ประโยชน์ของอาคารสีเขียว

อาคารสีเขียวเป็นวิธีที่ทันสมัยในสำหรับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นประโยชน์กับคนที่ทำงานภายในอาคาร ซึ่ง LEED (ผู้นำด้านการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม) เป็นระบบการประเมิณที่ออกแบบโดย USGBC เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารและส่งเสริมการออกแบบอย่างยั่งยืน อาคารที่ได้รับการรับรองโดย LEED Gold:

• ผลิตก๊าซเรือนกระจกน้อยลง 34%

• มีค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาคารที่ไม่ได้ผ่านการรับรองโดย LEED Gold เฉลี่ยที่ 19%

• ใช้พลังงานน้อยลง 25% และน้ำน้อยกว่า 11% เมื่อเทียบกับอาคารทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรองโดย LEED Gold ยิ่งอาคารใช้พลังงานและน้ำน้อยค่าใช้จ่ายรายเดือนก็จะลดลงไปด้วย

 

ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารที่ได้รับการรับรองจาก LEED Gold มักมีความพึงพอใจมากกว่าอาคารที่ไม่ได้รับการรับรองโดย LEED เพราะอาคารสีเขียวไม่เพียงแต่ช่วยรักษาระดับความสะดวกสบายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยอาการป่วยจากตึกเป็นพิษ ( sick building syndrome) อีกด้วย

การเพิ่มระบบสีเขียวสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้โดยเฉลี่ย 9 เปอร์เซ็นต์ในหนึ่งปีและสามารถเพิ่มมูลค่าอาคารได้มากถึง 4% อาคารสีเขียวช่วยลดผลกระทบที่คุณมีต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการดำเนินงานของอาคารและผู้คนกำลังจับตามองถึงความสำคัญของการสร้างอาคารสีเขียวปีแล้วปีเล่า

Call Center​

02 377 7575​

Telephone 
  
Fax​

:

 

:

02-377-7575
02-061-6929-32
02-374-5338​

1303 Nawamin Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240