พรพระนคร จำกัด รับเหมาก่อสร้างครบวงจร

ทาง บริษัท พรพระนคร จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้​

วิศวกรโครงการ 4 ตำแหน่ง​

• วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้างหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานอาคารที่พักอาศัย อย่างน้อย 2 ปี
• หากมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรับผิดชอบ และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้

สถาปนิก 3 ตำแหน่ง

• เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
• จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ สาขาด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์งานอาคาร อย่างน้อย 2 ปี

โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง 5 ตำแหน่ง

• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาก่อสร้าง หรือเทียบเท่า
• ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านและอาคารสูง 3 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
• มีทัศนคติในการทำงานที่ดี, ต้องสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี, รักงานบริการ
• หากมีประสบการณ์อื่น ๆ เช่น ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง, งาน จป.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และสามารถย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้

ช่างเขียนแบบ 3 ตำแหน่ง

• อายุ 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษา ป.ว.ช. ขึ้นไป
• มีความเข้าใจแบบก่อสร้าง และส่วนประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์การเขียน shop drawing ด้านอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พรพระนคร จำกัด รับเหมาก่อสร้างครบวงจร
พรพระนคร จำกัด รับเหมาก่อสร้างครบวงจร
พรพระนคร จำกัด รับเหมาก่อสร้างครบวงจร
พรพระนคร จำกัด รับเหมาก่อสร้างครบวงจร

ติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท พรพระนคร จำกัด

1303 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-377-7575, 02-061-6929-32 ต่อ 32

โทรสาร 02-374-5338

E-mail : info_hr@ppn.co.th

Send

ต้องการสมัครตำแหน่ง :​

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

ชื่อ-นามสกุล :​

This field is required.

ที่อยู่ :

This field is required.

โทรศัพท์ :

This field is required.

อีเมล์ :

This field is required.

ระดับการศึกษา :

This field is required.

ประวัติการทำงาน :

This field is required.

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

กรุณาส่งใบสมัครมาทาง E-mail : boonsong@ppn.co.th

กรุณาส่งใบสมัครมาทาง

E-mail : boonsong@ppn.co.th

สวัสดิการตามกฎหมายและบริษัทจัดให้​

  • ประกันสังคม (ตามกฎหมาย)

  • ประกันอุบัติเหตุ

  • เสื้อฟอร์มบริษัทฯ 3 ตัว (กรณีบรรจุเป็นพนักงาน)

  • โบนัสตามผลประกอบการ (ทำงานครบ 1 ปี)

  • ตรวจสุขภาพประจำปี

  • ค่าครองชีพ, ค่าตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์

LANGUAGE :​

1303 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Call Center​

02 377 7575​

Telephone 
  
Fax​

:

 

:

02-377-7575
02-061-6929-32
02-374-5338​