บริษัท พรพระนคร จำกัด​

1303 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 02-377-7575, 02-061-6929-32
โทรสาร: 02-374-5338
Email: hr@ppn.co.th

Send

ชื่อ - นามสกุล :

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์โทรศัพท์ :

This field is required.

อีเมล์ :

This field is required.

หัวข้อ :

This field is required.

ข้อความ :

This field is required.

Send

ชื่อ - นามสกุล :

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์โทรศัพท์ :

This field is required.

อีเมล์ :

This field is required.

หัวข้อ :

This field is required.

ข้อความ :

This field is required.

LANGUAGE :​

1303 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Call Center​

02 377 7575​

Telephone 
  
Fax​

:

 

:

02-377-7575
02-061-6929-32
02-374-5338​