บริษัท พรพระนคร จำกัด​
บริษัท พรพระนคร จำกัด​
บริษัท พรพระนคร จำกัด​
รับเหมาก่อสร้าง อาคาร ก่อสร้างโรงงาน
พัฒนาการก่อสร้างงานที่มีคุณภาพ

บริษัท พรพระนคร จำกัด​

"บริษัท พรพระนคร จำกัด" ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้าง เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2536 โดยเป็นการรวมตัวของทีมงานที่มีประสบการณ์ จากทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท จนปัจจุบันเพิ่มเป็น 100,000,000.00 บาท ด้วยความโดดเด่นในงานด้านก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเจตนาแน่วแน่ที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสม จนทำให้ผลงานการ ก่อสร้างต่างๆ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมา พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม​

เรามุ่งมั่นพัฒนาการก่อสร้างงานที่มีคุณภาพ และพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดด้านวิศวกรรมเคียงข้างไปกับคุณตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ​

บริษัท พรพระนคร จำกัด​

ผลงานของเรา

บริษัท ก่อสร้าอาคาร ก่อสร้างโรงงาน โกดัง พร้อมให้คำปรึกษา

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม​

พรพระนคร ด้วยความโดดเด่นในงานด้านก่อสร้าง
โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเจตนาแน่วแน่ที่จะ
สร้างงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสม
จนทำให้ผลงานการก่อสร้างต่างๆ เป็นที่ยอมรับ
จากลูกค้าตลอดมา พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ก่อสร้าง และพื้นที่รอบข้าง​

บริษัท พรพระนคร จำกัด​

ติดตามเรา

General Contractors by Pornpranakorn

Email : info@ppn.co.th

02-377-7575 , 02-061-6929-32

Fax : 02-374-5338

LANGUAGE :​

ALL RIGHTS RESERVED © 2016 PORNPRANAKORN CO., LTD​

1303 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Call Center​

02 377 7575​

Telephone 
  
Fax​

:

 

:

02-377-7575
02-061-6929-32
02-374-5338​