บริษัท พรพระนคร จำกัด​

"บริษัท พรพระนคร จำกัด" ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้าง เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2536 โดยเป็นการรวมตัวของทีมงานที่มีประสบการณ์ จากทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท จนปัจจุบันเพิ่มเป็น 100,000,000.00 บาท ด้วยความโดดเด่นในงานด้านก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเจตนาแน่วแน่ที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสม จนทำให้ผลงานการ ก่อสร้างต่างๆ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมา พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม​

เรามุ่งมั่นพัฒนาการก่อสร้างงานที่มีคุณภาพ และพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดด้านวิศวกรรมเคียงข้างไปกับคุณตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ​

โครงการปัจจุบัน​

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม​

พรพระนคร ด้วยความโดดเด่นในงานด้านก่อสร้าง
โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเจตนาแน่วแน่ที่จะ
สร้างงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสม
จนทำให้ผลงานการก่อสร้างต่างๆ เป็นที่ยอมรับ
จากลูกค้าตลอดมา พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ก่อสร้าง และพื้นที่รอบข้าง​

ผลงานของเรา​

ติดตามเรา

Email : info@ppn.co.th

02-377-7575 , 02-061-6929-32

Fax : 02-374-5338

LANGUAGE :​