รับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร
ก่อสร้างอาคารทุกประเภท ,ก่อสร้างโรงงานและโกดังเก็บของ ,ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ,ก่อสร้างถนน

งานก่อสร้างอาคารทุกประเภท​

งานก่อสร้างโรงงานและโกดังเก็บของ

งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก่า

งานออกแบบและก่อสร้างครบวงจร

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสุขาภิบาลและปรับอากาศ

งานก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค

บริการของเรา​

1.

2.

3.

4.

5.

6.

LANGUAGE :​

1303 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Call Center​

02 377 7575​

Telephone 
  
Fax​

:

 

:

02-377-7575
02-061-6929-32
02-374-5338​